Zeventien digitale reclameborden in de binnenstad van Amsterdam veranderen op 4 mei in tijdelijke oorlogsmonumenten, waar ingrijpende gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht worden.

Comments are closed.